Ochrana osobních údajů

Jelikož jsem odmala byla vždycky poslušná holka, i nadále se snažím postupovat správně, a to podle všech zákonů dle mého nejlepšího vědomí a svědomí. Vaše soukromé údaje jsou vážná věc, a proto je pro mě jejich ochrana důležitá.

Přečtěte si, prosím, jak nakládám s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR.

Kdo je správce?

Webové stránky www.darkoblog.cz provozuji já, Veronika Doudová, trvalým bydlištěm Na Radouči 1044, 29301 Mladá Boleslav, IČO 07378858. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, což znamená, že určuji, jak, za jakým účelem a jak dlouhou dobu s nimi bude nakládáno. Také vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním můžou pomáhat.

Jak mě kontaktovat?

Pokud máte zájem o informace týkající se zpracování vašich konkrétních osobních údajů, můžete mne kontaktovat na e-mail darkoblog.cz@gmail.com nebo zanechat zprávu v kontaktním formuláři. Dle mých možností vám co nejdříve odpovím.

Prohlašuji, že…

… jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budu vaše odobní údaje zpracovávat jen na základě platného právního důvodu, a to vašeho oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • vám umožním uplatňovat a plnit vaše práva podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Osobní údaje, které mi sami svěříte, zpracovávám z následujících důvodů:

 • Poskytování služeb, plnění smlouvy:
  Vaše osobní údaje (fakturační a kontaktní údaje, tj. e-mail) nezbytně potřebuji k plnění smlouvy (např. zaslání e-booku, zasílání newsletterů, atp.).
 • Vedení účetnictví
  Jste-li mým zákazníkem, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • Marketing – zasílání newsletterů
  Vaše osobní údaje (e-mail), na co klikáte v e-mailu a kdy ho nejčastěji otevíráte využívám za účelem přímého marketingu – zasílání newsletterů. Jste-li mým zákazníkem (objednali jste si e-book), dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás mé novinky zajímají, a to po dobu 10 let.
  Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám vám e-maily jen na základě vašeho souhlasu (přihlásili jste se k newsletterům), po dobu 10 let.
  V obou případech můžete tento souhlas zrušit použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Cookies

Při procházení webových stránek DárkoBlog.cz zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu, affiliate a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, protože vám díky tomu můžu nabídnout ještě lepší služby.

Pokud se vám sbírání těchto údajů nelíbí, můžete kdykoli deaktivovat používání cookies ve vašem internetovém prohlížeči.

Koho využívám pro zpracování?

Služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje ochraňuji v maximální možné míře pomocí mnou dostupných moderních technologií tak, aby nebylo možné je jakkoli zneužít nebo poškodit.

Vaše informace jsou ochráněny také offline. Přístup k osobním údajům mám pouze já, autorka tohoto blogu. Počítač sloužící k ukládání osobní údajů je uchováván v bezpečném prostředí.

Předání osobních údajů třetím osobám

Vaše osobní identifikační údaje DárkoBlog.cz neprodává, nevyměňuje ani jinak nepřevádí třetím stranám. To nezahrnuje důvěryhodné třetí strany, které využívám k zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážu zajistit vlastními silami. Využívám tak služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují.

Naopak věřím, že je nutné sdílet informace s cílem vyšetřit, zabránit nebo podniknout kroky v případech nezákonné činnosti, podezření z podvodu, situace zahrnující potenciální hrozby pro fyzickou bezpečnost jakékoli osoby, porušování našich podmínek používání nebo v jiných případech vyžadovaných zákonem.

Data zpracovávám pouze v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte následující práva:

 • Právo na informace, které plním už tím, že jsem vypsala tyto zásady o zpracování osobních údajů.
 • Právo na přístup aneb kdykoli mi napište a já vám sdělím, jak s vašimi osobními údaji nakládám, jak je zpracovávám a proč.
 • Právo na doplnění a změnu osobních údajů, pokud se u vás něco změní nebo shledáte vaše osobní údaje býti neaktuálními.
 • Právo na omezení zpracování, které můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje nebo že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Třeba když se odhlásíte z odebírání newsletteru, omezíte tak účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.).
 • Právo na přenositelnost, neboli pokud si chcete své osobní údaje vzít a převést k někomu jinému, můžete tak učinit. Vaše data vám předám ve strojově čitelné podobě, na což potřebuji alespoň 30 dní.
 • Právo na výmaz aneb i když mi to bude líto, pokud si to budete přát, prostě vás ze svého seznamu vymažu. Tedy přesněji, vymažu veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i systému všech dalších zpracovatelů a záloh. Na toto potřebuji lhůtu 30 dní. V některých případech jsem však vázána zákonnou povinností, tzn. takové údaje budu nucena si ponechat (např. vystavené daňové doklady atp.).
 • Právo na stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. Je to tak. Pokud si myslíte, že nejednám v souladu se zákonem, můžete se se svou stížností obrátit na příslušný úřad. Bylo by od vás fér, kdybyste nejprve o tomto podezření informovali mne. Velmi ráda své případné pochybení napravím. (Jsem jenom člověk, no ne?)
 • Právo na odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení. E-maily a jiná sdělení vám zasílám na základě vašeho potvrzeného souhlasu. Pokud si to již nepřejete, můžete odběr e-mailů s dárkotipy, články, recenzemi a dalšími praktickými radami ukončit kliknutím  na odhlašovací odkaz, který najdete na konci každého zaslaného e-mailu.

Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mne na e-mail: darkoblog.cz@gmail.com.

Mlčenlivost

Můžu vás ujistit, že vaše osobní údaje nebudu nikde dále zveřejňovat. Také pomlčím o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018.

 

Vaše Veru z DárkoBlogu